Etnisk fördelning. Burmanerna, etniskt besläktade med tibetaner och kineser, utgör ungefär 70 procent av totala befolkningen. Karener, shan, mon, kachin, chin och arakaneser är de största etniska minoriteterna och dessa är sedan i sin tur uppdelade i undergrupper.

7788

En av motionärerna var riksdagsledamoten Daniel Riazat, som inte ser någon risk med uppgifter om etnicitet eller religion. – Jag kan inte se hur 

I en rapport av specialrapportören från 2007 framgår att den etniska diskrimine-ringen i Europa ökar. Diène pekar fram-förallt på en dramatisk ökning av rasistiskt våld i form av attacker och mord på män-niskor med anledning av dessas etniska etniska grupper i Sverige En strävan efter ökad förståelse för etniska grupper i Sverige Cultural difference between ethical groups in Sweden For an increased understanding for ethnical groups in Sweden Jennie Bohlin Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap Kulturstudier Examensarbete 15 hp Handledare: Ramona Ivener Att tala om etniska, språkliga, kulturella, religiösa minoriteter handlar därför inte bara om ett positivt identitetsskapande. Bakgrunden till dagens minoritetspolitik är raka motsatsen. Det finns människor och grupper som varit nedvärderade och utsatta för övergrepp, bland annat i form av rasbiologisk forskning, tvångsförflyttningar och tvångssteriliseringar. Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? Dahlin, Olov (författare) Högskolan i Gävle,Ämnesavdelningen för religionsvetenskap (creator_code:org_t) Uppsala : Swedish Science Press, 2006 2006 Svenska. Ingår i: Nya mål?.

  1. Kommunikation nach kontaktsperre
  2. Omtaxering av fastighet
  3. Museum 14th street

Kurser i ämnet. • Religionskunskap 1, 50  JUDENDOMEN. Judendomen hör, bland islam och kristendomen, till de semitiska religionerna. Den är en etnisk religion, dvs. bunden vid ett visst folk.

Religion kan med andra ord bidra till både krig och fred.

Religionerna zoroastrism, manikeism och bahá'í har alla sitt ursprung i Iran. Blomstringen av persisk litteratur, filosofi, medicin, astronomi, matematik och konst blev viktiga inslag i den medeltida iranska civilisationen. Den utvecklingen började under saffaridernas och samanidernas tid.

I andra kapitlet finns bestämmelser om förbud mot diskrimine-ring och repressalier. jämförbar situation på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Indirekt diskriminering omfattar i stället missgynnanden som sker genom tillämpning av bestämmel-ser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i Skolan ska aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för elever som deltar eller söker till verksamheten oavsett etnisk tillhörighet.

etniska religioner, inhemsk, traditionell, läromedel National Category Religious Studies Identifiers URN: urn:nbn:se:hig:diva-1245 ISBN: 91-975446-1-2 (print) OAI: oai:DiVA.org:hig-1245 DiVA, id: diva2:117907

Etniska religionerna

Idag lever liknande föreställningar om hierarkier av människogrupper vidare i begrepp som etnicitet, kultur och religion, även då begreppet ras  Religioner förändras, tillämpning och tolkning förskjuts, annat väljs ur korgen. Tillhörigheten till en religion eller religiös grupp, eller en etnisk eller nationell  ETNISKA RELIGIONER OCH PAGANISM. 35. ÖVRIGA RELIGIÖSA SAMFUND. 22 784. Jehovas vittnen.

Språk, historia, kultur och religion är kanske de vanligaste sammanhållande faktorerna för etniska grupper. Men det finns flera undantag även från den regeln, t.ex. Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel?
Skattetabell kristianstad kommun

Etniska religionerna

Obduktion. Svenska romer.

Det är därför näst intill omöjligt att urskilja vad som beror på nationalistiskt hat, rasfördomar, etniska motsättningar eller religiös fiendskap. Judendomen (av grekiska Ἰουδαϊσμός Ioudaïsmós, härlett från hebreiskans יהודה, Yehudah, "Juda", [1] hebreiska: יַהֲדוּת, Yahedut) är judarnas religion; en trosuppfattning innehållande flera praktiker som härrör från de antika israeliterna, vars historia finns nedskriven i Gamla testamentet och som utreds och förklaras ytterligare i Talmud och andra texter. De här religionerna har blivit mindre och mindre vanliga sedan kolonisationen tog fart i Uganda på 1800-talet. Idag utövar 18 % av Ugandas befolkning inhemska religioner.
Von koskull släkt

utbildning webbutvecklare
sommarjobb kumla bostäder
postkontor nydalen
göteborgs universitet kontakt
koldioxidlagring aktier
socialpsykologiska modeller och begrepp
servicekunskap skolverket

Judendomen hör, bland islam och kristendomen, till de semitiska religionerna. Den är en etnisk religion, dvs. bunden vid ett visst folk. 'Judisk' står inte enbart för religionen, utan för en etnisk grupp och kultur. Ordet härstammar från namnet Judea, ett rike som tidigare fanns i dagens Israel.

De klagomål som Svensk handel mottagit handlar bl.a. om att säljare ringer upp och stressar mottagaren till att teckna tjänsten genom att hävda att personen i fråga blivit ID-kapad. Man kan också vara etniskt religiös.


Privata assistansbolag alingsås
special undersköterska lön

Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? hig.se Publications. Simple search Advanced search - Research

Vid LiU arbetar vi främst med de sex världsreligionerna: Buddism, Hinduism, Islam, Judendom, Kristendom och Sikhism. Sidansvarig: linda.schultz@liu.se 2019-10-22 Förutom ovanstående lag finns lag 1999:130 om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism.

bunden vid ett visst folk. ' Judisk'  Skriftligt prov. Världsreligionerna. Förmåga 1, 2.

Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad.