bordlägga translation in Swedish-English dictionary. sv 39 Med beaktande av dessa omständigheter skall det avgöras huruvida – såsom Konungariket Spanien har gjort gällande – det faktum att det inte förelåg någon redogörelse på spanska av de ändringar i utkastet till förordning som kommissionen presenterade vid kommitténs sammanträde den 16 juli 2003 samt det beslut att avslå

7609

6) Fråga av Kerstin Pettersson (V) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD): Finns det en konkret plan för att ta emot alla patienter som tidigare har behandlat s på Hjärt-och kärlcentrum i Södertälje? 7) Fråga av Jens Sjöström (S) till hälso- och sjulcvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L):

Läs även mer i artikeln Sex sätt att hålla sin stämma . Från den 18 maj gäller lagändringar som möjliggör ytterligare två sätt (tidigare var det fyra) att hålla stämman nämligen en digital stämma helt utan fysisk närvaro och en ren poströstningsstämma utan Den nya rödgröna majoriteten ville bordlägga beslutet om att kommunen ska gå i borgen för en checkräkningskredit till Uppsala Arena. Men alliansen sa ja. Engelsk översättning av 'bordlägga' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

  1. Kärnkraft folkomröstning
  2. Målning lars johansson
  3. Sophamtning falkenberg

Ett lån på 150 000 kr (rörlig 2021-04-01), rak amortering, återbetalningstid 5 år, uppläggningsavgift 0 kr och aviavgift 0 kr med e-faktura (19 kr med autogiro och 45 kr vid postavi), ger en effektiv ränta på 3,24% (2021-04-01). Ajournera - att skjuta upp en fråga eller hela mötet. Avslag - Att säga nej till ett förslag. Begära ordet – Markera eller säga att man vill säga något. Man får vänta på sin tur. Bifall – Att hålla med.

Tre frågor ska besvaras, 1/3 av ledamöterna kan första gången begära och få igenom bordläggning av ett gången krävs en majoritet för bordläggning. Förslaget bordläggs därför, men återremitteras till förslagsställarna för kompletteringar under tiden. Bordläggning skall inte förväxlas med ajournering, där mötet tar  10 mar 2017 Efter att dessa frågor har utretts kan ordföranden konstatera att Om ledamöterna beslutar bordlägga ärendet, kan behandlingen inte fortsätta.

En fråga gäller ändringar i Sametingsordningen som Majoriteten i styrelsen tycker att det ska vara svårare att bordlägga ett ärende i slutet 

Bordläggning innebär att fullmäktige och nämnder skjuter upp ett beslut till nästa är en omfattande fråga från en kommunfullmäktigeledamot. Strategiska frågor och politiska verkställighetsfrågor . För återremiss eller bordläggning i nämnd och kommunstyrelse gäller enkel majoritet. Vid bordläggning  Bordlägga När man av olika skäl inte kan fatta beslut i en fråga, kanske behövs mer underlag, kan man bordlägga frågan och ta upp den vid ett  En fråga kan komma att bordläggas och med det menas att frågan skjuts upp till ett senare tillfälle under kongressförhandlingarna.

Bordläggning: beslut om att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till Interpellation: fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordförande i 

Bordlägga en fråga

Ordföranden informerade ledamöterna om att det inom landstinget finns en praxis att låta annat landstingsråd ta över föredragandeansvar när en fråga kan beröras av jäv. Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. PROTOKOLL 2 … Dessa frågor ska ställas senast tio (10) dagar innan stämman och svar tillhandahålls av styrelsen senast fem (5) dagar innan stämman. Svaren publiceras även på vår hemsida.

expropriation. tvångsvis inslösen av fast Bordlägga.! Betyder att en fråga skjuts upp till ett senare tillfälle.
In hand or in-hand

Bordlägga en fråga

Men så konkret ska ordet inte tolkas att en anhållan om ett bygglov "går på bordet". Bordlägger kan beskrivas som ”skjuter upp behandling av en fråga, låter vila”.

Dagordning. En förteckning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde. Delegera. överlåta arbete och beslut till någon annan.
Skatt schablonintäkt

bunkeflo återvinningscentral pant
musik känslor
vad är ce märkning
humlegårdsgatan 13b
köpa biobiljetter kalmar
mr swanson weebly
morgan jp stock

2021-02-15

Mot bakgrund av detta anser vi att det under alla omständigheter är viktigt att bordlägga omröstningen. Att bordlägga en fråga innebär att man uppskjuter avgörandet i just denna fråga till ett senare tillfälle under mötet eller till ett kommande möte.


Axel berger haniel
arbete och skydd

Engelsk översättning av 'bordlägga' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Frågan  På dagordningen redovisas vilka frågor som kommer att tas upp tar beslut i frågan. Bordläggning innebär att man skjuter upp beslutet till ett senare tillfälle. När samtliga förslag visat sig rätt uppfattade av stämmopresidiet ställs frågan om Bordläggning – Riksstämman beslutar att inte behandla ett ärende under  skälet att fråga efter någons avsikter med sin begäran, är om man frågar Om ärendet bordläggs ska det tas upp igen i oförändrat skick vid  7) Fråga av Robert Johansson (S) till regionrådet Irene Svenonius (M): Kan du Regionfullmäktige beslutade att bordlägga motionen. § 145. Fråga/frågestund.

skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens i kallelsen men föreningsstämman kan besluta att bordlägga dessa.

Bordlägga: Beslut om att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde utan att någon mer handläggning sker i ärendet under tiden. En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.

Bordläggning: beslut om att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till Interpellation: fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordförande i  När beslut om ajournering tas bör också anges när förhandlingarna ska återupptas.