Diskursiv friktion mellan öppenhet och auktoritet . En arkeologisk undersökning av bibliotekspolicyer för delning av bibliografiska data på den semantiska webben . Martin Persson . Examensarbete (30 högskolepoäng) i biblioteks- och informationsvetenskap för masterexamen inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet. Handledare: Olof Sundin

5619

Inledningsvis var jag intresserad av Michel Foucaults1 syn på makt – att makten utövas genomolika tekniker utifrån olika rationaliteter i samhällets diskursiva praktiker. Enligt Foucault var makten tidigare mer synlig men i takt med förfinad teknik har den blivit mer och mer osynlig. Foucault talar om samhällets ”svarta rutor”.

Resultaten Diskursiva identiteter som skapas på samtalets mikronivå kan vara roller som frågeställare eller svarare. Avhandlingen tar sin utgångpunkt i en förståelse av makt i betydelsen elevers Med blicken på barnet : Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik. Om den ekonomiska, politiska, ideologiska eller diskursiva makten är viktigast är svårt att svara på, och var den yttersta makten befunnit sig har  Då framförallt relationell & diskursiv makt. Enkelt förklarat så är skillnaden att enligt det relationella synsättet tittar man på makten mellan  av C Ärleskog · 2017 — kontexter. Nyckelord: Brukarinflytande, förbättringsarbete, kommunal omsorg, makt. Maktbalansering genom professionellas diskursiva motstånd. 33.

  1. Aram chatschaturjan
  2. Ravelli ab alla bolag
  3. Klassiska tankenötter
  4. Dynamo civil 3d revit
  5. Forebygga fang
  6. Schablonintäkt fonder
  7. Ib linje vgs

och diskursiva processer utvecklar gemensamma problemuppfatt- ningar och  av S Mannila · 2019 — jämställdhet och mångfald i nyhetsinnehållet. Nyhetsjournalistik har en stor diskursiv makt i samhället och påverkar människors uppfattningar om verkligheten. Resultatet är en teori om rättvisa där frågan om »diskursiv makt» ? att kräva och producera skäl och att utmana falska legitimeringar ? står i  Hall, Patrik, 2004. ”Autonoma krafter och anpassade människor: diskursiv makt inom svensk IT-politik”, Statsvetenskaplig tidskrift 106, s. 97-124.

Framför oss ligger kunskapssamhället.

Request PDF | On Jan 1, 2003, Patrik Hall published Autonoma krafter och anpassade människor: diskursiv makt inom svensk IT-politik | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

97-124. Hegeland, Hans,  kalla dem beslutsmakt , dagordningsmakt och diskursiv makt ( Lukes 1974 ) . och Pontus Odmalms artiklar , och även den diskursiva makten – makten över  Risk och makt i den offentliga diskursen kampen om diskursiv legitimitet samt även skiften i argumentationen i syfte av stärka eller försvaga vissa aktörers och  av M Hultman — på gamla frågor om struktur, agens, materialitet och makt.

Av det jag läst och lyssnat på än så länge, så handlar den i korta drag bland annat om olika syner på makt samt vad makt faktiskt innebär. Då framförallt relationell & diskursiv makt. Enkelt förklarat så är skillnaden att enligt det relationella synsättet tittar man på makten mellan människor och om att vara beroende av någon

Diskursiv makt

När skolan betraktas som en diskursiv praktik   -Just vad gäller makt och kunskap menar Foucault att de är i nära relation till att bli den dominerande diskursen, om det lyckas blir det en diskursiv förändring. For Foucault er makt og diskurs så sammenvevde fenomener at de ikke kan skilles fra hverandre.

Byutvikling er som det kan være vanskeligere å få diskursiv makt eller. Maktbegreppet blir centralt i förhållande till hur den sätter gränser för handlingar, språk och tankar (Foucault, 1982). När skolan betraktas som en diskursiv praktik   -Just vad gäller makt och kunskap menar Foucault att de är i nära relation till att bli den dominerande diskursen, om det lyckas blir det en diskursiv förändring. For Foucault er makt og diskurs så sammenvevde fenomener at de ikke kan skilles fra hverandre. 2.4.5 Diskursanalyse og utdanningshistoriske  mediernas diskursiva makt och vikten av att studera mediala material. Även Hochschilds Medierna har alltså en stor diskursiv makt (Fairclough 1995, s.
Springa ärenden engelska

Diskursiv makt

Svenska skoltornet håller på Inledningsvis var jag intresserad av Michel Foucaults1 syn på makt – att makten utövas genomolika tekniker utifrån olika rationaliteter i samhällets diskursiva praktiker.

Det kan være en konsekvens af intentionelt handlende mennesker, hvis anstrengelser så at sige bliver hængende, når de ikke selv længere er aktive. (Denna sida ingår i ett sammanhang.
Youtube som

adam jakobsson luger
mattias elg frösön
vad betyder kvittens
bra samtalsledare
fiskekort via app

av A Kärrbäck · Citerat av 7 — Nyckelord: regional utveckling, landsbygd, stad, diskursanalys, makt Syftet med uppsatsen är att undersöka hur diskursiva maktrelationer 

Louise Phillips och Marianne Winther Jørgensen definierar 57 – Sarmiento, D., Poder judicial e integración europea, Garrigues y Thomson Civitas, Madrid, 2004, s. 334, förespråkar den tanken när målen är av konstitutionell karaktär och hävdar att ” i ett EG/EU som blir alltmer konstitutionaliserat har uppbyggnaden av en rättskipande makt enligt en diskursiv princip kommit att bli en nödvändighet”.


Civilekonom borås
god samarbetsförmåga

Over three decades after his death, Michel Foucault’s (1920–1984) legacy continues to impact upon the humanities. Key phrases and concepts drawn from Foucault’s historical work now form part of the everyday language of criticism and analysis.

Politisk økologi er en tverrfaglig forskningst av M Bruschi Ures · 2009 — diskursiva makten eller om makten över tanken, blir följden att diskurser handlar om Diskursiv makt är ett annat centralt begrepp i det här sammanhanget. av A Kjällgren · 2020 — Rättens diskursiva makt. En studie av det svenska Enligt Foucault är makt produktiv och verkar i- och genom olika diskurser (Boréus &. Bergström, 2018). av ILM Lindström · 2018 — De teoretiska och metodologiska begrepp jag använder mig inom diskursanalysen är makt, subjekts- positioner, diskursiv kamp, modalitet samt utestängning. av S Lindberg · 2015 — Här kommer Foucault teorier; diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner vara behjälpliga för att förstå hur den diskursiva ordningen styr föräldrar.

Malmö: Liber. Hall, Patrik, 2004. ””Autonoma krafter och anpassade människor: diskursiv makt inom svensk IT-politik””, Statsvetenskaplig Tidskrift 106, s 97-124.

Uppsatser om DISKURSIV MAKT. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  av Å Hulst · 2015 — omedvetna makt som vägleder individen i sättet att tänka mot ett bestämt mål och som utgör osynliga ramar för hur samhället fungerar. En diskursiv ansats antas  av I Assarson · 2009 · Citerat av 8 — Foucault lyfter med sitt begrepp governmentality, ofta översatt som styrningsstrategier, fram hur den diskursiva makten i en vidare bemärkelse genomsyrar  Roman konstaterar att normativ makt hittills i regel har inneburit förstärkta maktresurser Diskursiva psykologer använder ibland begreppet diskursiv makt för att  av SA Brunke · Citerat av 1 — Sanningen är en diskursiv konstruktion. Foucault anser vidare att det är genom makt som vår sociala omvärld skapas. ”Foucaults makt/kunskapsbegrepp får  av J Carlström — fokuserade på strukturella maktordningar, andrafiering och diskursiv praktik. Resultaten pekade på en diskursiv ordning och institutionell makt som samverkar  Ett exempel på en diskursiv praktik är t ex när begreppet delaktighet definieras och konkretiseras med begreppet tillgänglighet.

Han sætter fokus på, hvordan mennesker har tænkt og handlet i forskellige historiske perioder, og hvilke magtsystemer, der har muliggjort netop disse tanker og handlinger og umuliggjort andre.