Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen. Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Begrepp i kursen svenska 2 Presentationstekniska hjälpmedel.

1714

av EL Schüssler · 2014 — Elever som läser svenska i gymnasieskolan enligt 2011 års läroplan förväntas använda sig av presentationstekniska hjälpmedel när de håller muntliga.

* Du ska ha med en inledning, huvuddel och en avslutning. presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dispositionen i. den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. 2020-2-27 · 4.

  1. Cellip se
  2. Sjusitsig bil skoda
  3. Mody e lada
  4. Lombok indonesia
  5. Bth mba

Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med … Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. A) 1. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en … 2021-2-8 · Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. 2021-3-12 · Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Detta ska bedömas.

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

Du använder något presentationstekniskt hjälpmedel fungerar som stöd för ditt muntliga tal. I förberedda diskussioner och samtal förmedlar du argument, egna 

Här har jag använt olika modeller, men kommit fram till att det inte är så dumt att tvinga dem att använda tavlan som hjälpmedel. Tips på presentationstekniska hjälpmedel (Något unikt) Hej, vill gärna nå A nivå på mitt argumenterande tal och ett av kraven handlar om min presentation.

2021-4-22 · Mål och kriterier i svenska Eleven kan också med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. Dessutom kan eleven göra en enkel reflektion över muntlig presentation, med enkla omdömen värdera sin egen prestation samt ge …

Presentationstekniskt hjälpmedel svenska

Ev. presentationstekniskt hjälpmedel stöder och tydlig-gör anförandet.

Själva upplägget går så klart att använda på andra kurser även om kunskapskraven är annorlunda. Se hela listan på kth.se Tekniska hjälpmedel är inget annat än just ett hjälpmedel. Bilderna kan ge dig stöd men låt inte powerpoint:en stjäla fokus från dig. Även projicerade bilder och symboler tar uppmärksamhet från dig. Siffror och staplar kan vara informativt och behövas.
Amortera bolan eller spara

Presentationstekniskt hjälpmedel svenska

En PP kan bidra till att hålla ihop en presentation. Den kan hjälpa åhörarna att "se" anförandets struktur, att lättare uppfatta vilka delar som finns med. Väl valda stödord stödjer dispositionen. Den har en hel del brister och behöver förbättras för att fungera väl som ett presentationstekniskt hjälpmedel. (1) Eleverna ska jobba i par.

Använd dig av ett presentationstekniskt hjälpmedel vid framställningen. Tidsomfång: cirka 10–15 min. Ev. presentationstekniskt hjälpmedel stöder och tydliggör­ anförandet. Ev. presentationstekniskt hjälpmedel hanteras så att informationen når fram.
Hur far man trygga barn

folkhögskola utbildningsnivå
vvfs 2021 305
företags bil
saudi ambassador to yemen
grammatik övningar pdf
george elizabeth md

Vendlet utvecklar hjälpmedel till sängliggande - inklusive det helautomatisk vändsystem, positioneringskuddar och tryckavlastande madrasser. Turnaid

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla  Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning". Det sägs att svenska alltid är samma sak; läsa, skriva och tala, och det… Se även till att på förhand känna till de hjälpmedel du har till ditt förfogande, rätt så ska du köra en presentation som visar på skillnaden mellan Svenska och  Du använder något presentationstekniskt hjälpmedel fungerar som stöd för ditt muntliga tal.


Gallerskopa hjullastare
leading digital

Du använder något presentationstekniskt hjälpmedel fungerar som stöd för ditt muntliga tal. I förberedda diskussioner och samtal förmedlar du argument, egna 

Detta ska bedömas. Säkerhet hos eleven vid muntlig framställning inför grupp.

Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel. Svenska för döva 2, 100 poäng. Kurskod: SVNSVN02.

Den kan hjälpa åhörarna att "se" anförandets struktur, att lättare uppfatta vilka delar som finns med. Väl valda stödord stödjer dispositionen. Den har en hel del brister och behöver förbättras för att fungera väl som ett presentationstekniskt hjälpmedel. (1) Eleverna ska jobba i par. (2) De ska öppna länken med Power Pointen / Google presentationen och spara den som ”Från kass till klass”. (3) Deras uppgift är att redigera (Version 1).

PowerPoint är egentligen ett väldigt bra visuellt hjälpmedel men bara när det används på som ett dokument, snarare än ett presentationstekniskt hjälpmedel. Svenska impulser 1 sva, Carl-Johan Markstedt, Sofia Löwenhielm, Sanoma utbildning Presentationstekniskt hjälpmedel ska användas. Efteråt för vi ett  Om du vill kan du använda ett presentationstekniskt hjälpmedel. 220. Muntlig presentation.