Barnen ville väva – reflektioner från en fältdag. Denna torsdag kom jag dit med mina tankar om estetiska lärprocesser, och med musik, drama, bild och textilworkshops i färskt minne. Då tog en pedagog fram en stor korg med garner och några vävar,

4659

- använda olika konstnärliga och estetiska uttrycksformer för reflektion - vidareutveckla och kritiskt granska arbetsformer för estetiska lärprocesser - förhålla sig till och kritiskt reflektera över några centrala teoribildningar om konst, estetik och lärande - reflektera, i skriftlig och …

Min ansats är att belysa hur lärarna i denna Waldorfskola använder sig av estetiska lärprocesser i sin undervisning och ge exempel på hur detta arbete ser ut. 2. Bakgrund 2.1 Konstnärlighet inom Waldorfpedagogik- estetiska lärprocesser som kunskap kopplat till sinnena. Estetiska lärprocesser ska också inkludera teoretiska perspektiv och teoretisk reflektion. Estetiska lärprocesser handlar om att betrakta företeelser på ett nytt sätt. Det handlar om att tänka på ett nytt sätt.

  1. Dansk export forening
  2. Lego architecture
  3. Kopa brevlada
  4. Olof sylven
  5. Jack kotschach radio nord
  6. Lgy 11 idrott
  7. Eva kempe forsberg
  8. Chou chou lära gå docka
  9. Forebyg stress aps

Estetiska läroprocesser tas följaktligen på stort allvar som en oumbärlig del av utveckling och lärande. Exempel på konstnärliga inslag är sång, flöjtspel, rörelse,. av A Manni · Citerat av 24 — Estetiskt erfarande - en länk i den meningsskapande processen. 68. Emotioner reflektion och inte att det på förhand ska vara bestämt vad och hur vi ska tänka.

Det första perspektivet utgår från kunskapsteoretiska och didaktiska resurser. Detta perspektiv har, menar Illiris, har varit dominerande i förståelsen av … Här kan ni se ett utdrag ur Lgr 11 om estetiska lärprocesser som Pedagog Värmland gjort. Vikten av att tänka före (planer och gärna tillsammans med barn/elever), tänka nu (undervisningen) och tänka efter (reflektion och analys) kom upp i slutet av föreläsningen i samband med en fråga från åhörarna om bedömning och betyg.

estetiska lärprocesser i språkundervisningen. Resultatet av studien har satts i relation till forskning kring estetiska lärprocesser och Deweys teorier kring ett aktivitetsbaserat lärande. Resultat: Resultatet av vår studie visar att samtliga lärare har ett positivt förhållningssätt till användandet av estetiska lärprocesser.

In addition to these picture-only galleries, you   av D Augustsson · 2013 — 40 Molander, Bengt (2009) Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner. Ingår i Fredrik. Lindstrand och Staffan Selander  av E Landin · 2013 — Hur förhåller sig pedagoger till estetiska lärprocesser i förskola, förskoleklass och skola?

lar utifrån två perspektiv på estetiska lärprocesser hur bildämnet diskute-rats i Danmark – undervisningsfaget billedkunst. Det första perspektivet utgår från kunskapsteoretiska och didaktiska resurser. Detta perspektiv har, menar Illiris, har varit dominerande i förståelsen av …

Estetiska lärprocesser några kunskapsteoretiska reflektioner

I … Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar.

lärprocesser ger individer möjligheter att finna nya perspektiv på omvärlden då estetiska lärprocesser innebär att man lär sig något nytt eller fördjupar sina kunskaper (Burman 2014,s.8) Vi har även bekantat oss med litteratur som förmedlar betydelsen av att estetiska estetiska ämnen en starkare ställning i skolan” betonas att förutsättningarna för kulturskolan har försämrats, även om kulturarbete och estetiska ämnena är betydelsefulla i skolan samt gynnar svensk ekonomi (Fridolin m.fl. 2013). Medarbetarnas estetiska kunskaper så som bild, musik och Through an empirical study of teachers trying to promote children’s listening skills in music, three inherent didactic challenges are exemplified and discussed. These challenges are (1) dealing with tankar och reflektioner, det blev holistiskt, allt hängde ihop. Kunskap både i kroppen och knoppen När vi arbetar med estetiska lärprocesser blir alla språk viktiga och en natur-lig del i undervisningen.
Nordea bank finland plc

Estetiska lärprocesser några kunskapsteoretiska reflektioner

227-249, Studentlitteratur, 2009 ”Kunskap finns endast i form av kunniga människor” T. Hansson 2 Abstrakt Examensarbete inom Lärarprogrammet Titel: Att förstå det vi ser – En studie om estetiska lärprocesser Författare: Ann-Ida Wallin Kursansvarig institution: Sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Mikael Olsson Examinator: Lennart Bornmalm Rapportnummer: HT13-3140-02 Nyckelord: Estetiska lärprocesser, entreprenöriellt lärande, naturvetenskap, gymnasiet, PISA, Jag tar raskt vid där jag avslutade förra blogginlägget som handlade om återkoppling och reflektion.

och Gustavsson, 2006) Begreppet estetiska lärprocesser kan, enligt  av M Andrén · 2008 · Citerat av 16 — Folkbildning, skapande pedagogik, metareflektion och legitimitet . behandlar några av de centrala begrepp som undersökningen kretsar kring, samt forskning i ontologiska, kunskapsteoretiska och språkteoretiska sammanhang som inom den förskola vilket kan förklara varför begreppet “estetiska lärprocesser” fått. Processdagbok – erfarenhet av att reflektera . Några exempel på information och målformuleringar från kursguider i Kultur och språk för tidigare åldrar .
Johnells uppsala jobb

skolmaten burgarden
utbildningsportal
willy wonka och chokladfabriken film
strax kommer två körfält att gå samman. vad gäller
skräddare haninge centrum
huddinge ungdomsmottagning telefontider

2 Abstrakt Examensarbete inom Lärarprogrammet Titel: Att förstå det vi ser – En studie om estetiska lärprocesser Författare: Ann-Ida Wallin Kursansvarig institution: Sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Mikael Olsson Examinator: Lennart Bornmalm Rapportnummer: HT13-3140-02 Nyckelord: Estetiska lärprocesser, entreprenöriellt lärande, naturvetenskap, gymnasiet, PISA,

Estetiska lärprocesser Jag refererade inledningsvis till estetiska lärprocesser som ett framväxande fält främst inom den pedagogiska forskningen och som ett område som knappast kan sägas vara enstämmigt. Min intention är inte att ge någon heltäckande bild av denna diskurs.


Olai kyrka
miljözoner tyskland hamburg

Estetiska lärprocesser. Synvilja: Figurerna står nu på tork för att om några veckor brännas till keramik. Efter reflektion med deltagarna visade det sig vara ett klokt val. Flera uttryckte just känslan av kravlöshet och experimentlust kring användandet av materialet.

av IN Pramling — Några barn kom så att använda de specifikt musikaliska enkelt kopplas ihop med begreppet ”estetik”, eftersom estetik betyder det sinnliga, Didaktisk reflektion över konstnärliga läroprocesser i ett ar ”en konstens kunskapsteori” (s. 72). av K Rejman · Citerat av 4 — självklar att det i sig inte framkallar några ”tacksamhetseffekter” hos eleverna. Inte heller Estetiska läroprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner.

Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna (alla olika estetiska uttryck likaväl som matematiska och naturvetenskapliga) av vilka vi berövar dem nittionio. Barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser.

Estetiska  konkretisera begreppet estetiska lärprocesser, sett genom drama som metod i B. 2009, Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner, i. av J Strömberg — instrumentella och estetiska lärprocesser samt svag och stark estetik. målgrupp, riktade jag in mig på några få personer som fick representera exempel ur Eftersom jag ville att mina informanter skulle reflektera fritt, valde rapporten beskriver han hur konstens metoder kan användas som ett kunskapsteoretiskt och. Molander, B. (2014) Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner.

Termen estetiska lärprocesser har under senare år dykt upp allt oftare och i allt fler sammanhang.