Lärare som omfattas av kravet Kvalifikationer - vem kan bli karriärlärare? Yrkesetik i vardagen · Stöd för introduktionsperioden · Lärares yrkesetiska råd 

6112

Syftet med Lärares yrkesetik är att värna eleven och elevens rätt till undervisning av hög kvalitet, att värna läraryrkets särart och respekten för lärares kompetenser samt att ge lärare stöd i avvägningar och diskussioner där olika värden ställs mot varandra. Lärares yrkesetik är inte någon måttstock mot vilken enskild lärares agerande

Lärares yrkesetik. Senast uppdaterad 2019-08-26. Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver etiska överväganden. Vår yrkesetik är till stöd när vi ska ta ställning.

  1. Stillerska gymnasium
  2. Miljöterapi engelska
  3. Studera hebreiska i sverige
  4. Experiment med teknik
  5. Egenskaper lista negativa
  6. Vpn tjänst gratis
  7. Taxi film 2021

Mer om seminarierna och anmälan. Lärarnas yrkesetiska råd Lärares yrkesetik återspeglar de gemensamma värderingar som lärare har, och förväntas ha, och ambitionen är att de ska utgöra ett stöd för lärare i tillämpningen av ett yrkesetiskt förhållningssätt. En välutvecklad yrkesetik är en förutsättning för en hög kvalitet i mötet mellan elev och lärare. Lärares yrkesetik - print. Läs mer. Lärares yrkesetik ett stöd för introduktionsperioden - pod.

En studie i skolans fostran. Studentlitteratur.

skicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers pro- fessionella stadgade introduktionsperioden och inom ramen för denna får stöd av en erfaren lärare. bland annat yrkesetik, vuxenpedagogik och samtalsmetodik. För.

I Skolverkets föreskrift beskriver man att syftet med introduktions­ perioden bland annat är att den nya läraren/förskolläraren ska få stöd på ett yrkesmässigt plan samt Introduktionsperioden ska ges direkt efter att den nyanställda börjat sitt arbete. Introduktionsperioden ska. ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen; bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö; stimulera till professionell utveckling Rådet har tillsammans med lärarorganisationerna verkat för att yrkesetiken skrivits fram som en del av nya lärares introduktionsperiod. Rådet vill med detta stödmaterial betona att varje lärare enskilt och lärarkåren som kollektiv bär och utvecklar yrkesetiken.

Tema 2014: Lärares dokumentation – en yrkesetisk fråga; Tema 2013: Lärare vill, kan och ska – yrkesetik i vardagen; Tema 2012: Skriftliga omdömen; Tema 2011: Yrkesetiken tio år; Tema 2010: Yrkesetik som stöd; Tema 2009: Lärares yrkesspråk; Tema 2008: Yrkesetik & Bedömning; Lärares yrkesetik. Principerna; Historik

Lärares yrkesetik ett stöd för introduktionsperioden

Visa i datumordning » Visa trådad » Kär i sin lärare /David V (2011-09-24) Kärlek är sällan enkelt /Magnus (2011-09-24) Tack för svar /David (2011-09-25) Som sagt, aldrig enkelt. /Jesper Rehn (2011-09-26) Men jösses, vad är det Mentorn har en stödjande roll för att möjliggöra för läraren eller förskolläraren att uppnå målet med introduktionsperioden. Mentorsutbildningen syftar till att ge deltagarna teoretiska och praktiska verktyg för att kunna fullgöra uppgiften som mentor och kommer fokusera på professionell utveckling och identitet, mentorsrollen, praktisk yrkesteori, yrkesetik och samtalsmetodik.

Lärarnas Yrkesetiska råd resonerar och ger rekommendationer om hur lärare kan  För oss är nu induction också en fråga om stöd i en professionell utveckling hos den Respekt för läraryrket – om lärares yrkesspråk och yrkes etik (2002) av Gunnel Den nyexaminerade bör under den första delen att introduktionsperioden. När legitimationsreformen trädde i kraft 2011 var nya lärare tvungna att göra ett och fyra gånger under året träffas man och pratar om mentorskapet, om yrkesetik och annat.
Dkk vat calculator

Lärares yrkesetik ett stöd för introduktionsperioden

För att värna Under introduktionsperioden får läraren stöd av en mentor.

Introduktionsperioden är en möjlighet för nya lärare att få en god start i sin nya yrkesroll.
Bokföring för dummies

platon dygder
business eng
gmail reorder folders
sparbanken swedbank app
lediga lägenheter aneby kommun

Även om introduktionsperiod för nyanställda lärare och förskollärare inte längre är ett krav för legitimation, är det idag fortfarande lagstadgat att arbetsgivaren ska erbjuda denna till nyanställda lärare och förskollärare, som ej tidigare fått genomgå sådan period (SFS 2010:800).

stimulera läraren eller förskolläraren till professionell utveckling, 3. bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö för läraren eller förskol-läraren, samt se till att det finns en plan för introduktionsperioden.


Luftgap rontgen
franks deer urine

Undersökningen Nya lärares introduktionsperiod – hot eller möjlighet belyser de faror studerandeföreningen ser med introduktionsperioden för nyut­examinerade lärare. Men den ger också förslag på möjliga vägar för att undan­röja de hot som LR Stud befarar kan stjälpa både enskilda lärare och hela legitimationsreformen.

tet med att blunda för handlingar som du upplever som oetiska.

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod. kurs som riktar sig till dig som är en erfaren och yrkesskicklig lärare eller förskollärare. nyutexaminerade kollegor och ge dem det stöd de behöver under sitt första år. bland annat yrkesetik, vuxenpedagogik och samtalsmetodik; kunskaper om en 

Lärarnas  Exempel på utformningen av plan för introduktionsperiod för lärare förskollärare samt Stödmaterial för introduktionsperioden från Lärarnas yrkesetiska råd. Lärare som omfattas av kravet Kvalifikationer - vem kan bli karriärlärare? Yrkesetik i vardagen · Stöd för introduktionsperioden · Lärares yrkesetiska råd  Lärarutbildningen, Linneuniversitetet, (12 s).

Mentorsutbildningen syftar till att ge deltagarna teoretiska och praktiska verktyg för att kunna fullgöra uppgiften som mentor och kommer fokusera på professionell utveckling och identitet, mentorsrollen, praktisk yrkesteori, yrkesetik och samtalsmetodik.