Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning Underlag för medarbetarsamtal Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta den nya ledningsorganisationen att gälla från och med 2010-01-01, men att avvakta med att tillsätta 1,0 ekonomtjänst när de ekonomiska

8416

(arbetsmiljökonsekvensbeskrivning), vidta åtgärder och ta fram handlingsplaner 20. följa upp och kontrollera att åtgärder, som följd av riskbedömning, fått avsedd effekt 21. behövliga hjälpmedel, skyddsutrustning och personlig skyddsutrustning finns att tillgå för medarbetaren och att dessa används enligt instruktioner 22.

En sådan är genomförd för hela förvaltningen och sedan går man igenom den på lokal samverkan med risker, åtgärder och uppföljning. Vi arbetar på flera nivåer när det gäller sjukskrivningar men här kan vi bli bättre. Stöd när förändringarna haglar. Vårdförbundet i Kalmar har tagit fram en speciell checklista som stöd för de förtroendevalda vid verksamhetsförändringar.

  1. Java ide
  2. Visualist

Debatt. Håller arbetsmiljölagen på att bli tandlös? Publicerad: 8 Februari 2010, 15:19 Neddragningarna vid Södra Älvsborgs sjukhus visar att tillsynsverksamheten i arbetsmiljöärenden fungerar dåligt, skriver läkaren och huvudskyddsombudet Sigvard Åkervall. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 c 1 (3) . VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM AVVECKLING . Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-07, § 113 .

De fackliga organisationerna har fått möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter innan förhandlingen Med anledning av kommande MBL-förhandling kan det bli aktuellt med ett extra sammanträde för socialnämnden för att kunna fatta beslut.

Tanums kommun Protokoll 2 (63) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunstyrelsen 2017-05-31 KS 2017/0033-900 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 1 Begreppet arbetsbrist. 3. 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång 3 Det blir i första hand husvärdar och hantverkare som måste sluta när Sandvikenhus nu ska minska sin personalstyrka.

Arbetsrättssektionen. Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 1 Begreppet arbetsbrist. 3. 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång 3

Arbetsmiljokonsekvensbeskrivning

Bilaga 2a Stockholms brandförsvar 2008-08-11 Förhandlingsprotokoll MBL § 11 Dag: 2008-08-11 Tid: Kl. 09:30-10:00 Plats: Konferensrummet, brandchefen 1. Förvaltningsorganisationen ska alltjämt arrangeras efter uppdrags- och utförarkonceptet men under ledning av en förvaltningschef. 2. Social- och omsorgskontoret och Gotlands vård och omsorg ges i uppdrag att till social- och omsorgsnämnden senast 31 december 2004 redovisa ett förslag till förbättringsplan med fortsatt utveckling av styrmodellen för respektive perspektiv Länsstyrelsen i Stockholms län planerar att införa kontorslandskap och samtidigt minska lokalytan med 40 procent. ST-medlemmen Katarina Popovic tror att det blir svårare att koncentrera sig i ett öppet kontor.

3 (2. 3) Socialnämnden . Sammanträdesdatum .
Ronna vårdcentral öppettider

Arbetsmiljokonsekvensbeskrivning

2020-04-22 . Justerande Utdragsbestyrkande § 27 Dnr SN/2020:12 041 . Ekonomi . Budgetuppföljning 2020-03-31 PROTOKOLL. 5 (15) Socialnämnden .

behövliga hjälpmedel, skyddsutrustning och personlig skyddsutrustning finns att tillgå för medarbetaren och att dessa används enligt instruktioner 22.
Reception studies film

krav a
interleukins function
ungdomsmottagningen falkenberg öppettider
akutsjukvardare
lon produktagare
läroplan lgr 11
3ds student

Länsstyrelsen i Stockholms län planerar att införa kontorslandskap och samtidigt minska lokalytan med 40 procent. ST-medlemmen Katarina Popovic tror att det …

Länsstyrelsen i Stockholms län planerar att införa kontorslandskap och samtidigt minska lokalytan med 40 procent. ST-medlemmen Katarina Popovic tror att det … Arbetsmiljö. Håll koll på din rätt när arbetsgivaren ska skära ner.


Svenska forfattare kvinnor
order order in the court

Debatt. Håller arbetsmiljölagen på att bli tandlös? Publicerad: 8 Februari 2010, 15:19 Neddragningarna vid Södra Älvsborgs sjukhus visar att tillsynsverksamheten i arbetsmiljöärenden fungerar dåligt, skriver läkaren och huvudskyddsombudet Sigvard Åkervall.

ST-medlemmen Katarina Popovic tror att det blir svårare att koncentrera sig i ett öppet kontor. Debatt. Håller arbetsmiljölagen på att bli tandlös? Publicerad: 8 Februari 2010, 15:19 Neddragningarna vid Södra Älvsborgs sjukhus visar att tillsynsverksamheten i arbetsmiljöärenden fungerar dåligt, skriver läkaren och huvudskyddsombudet Sigvard Åkervall. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 c 1 (3) . VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM AVVECKLING .

Arbetsmiljö. Håll koll på din rätt när arbetsgivaren ska skära ner. Publicerad: 10 December 2008, 09:51 600 jobb bort från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, 500 tjänster bort i Landstinget i Värmland och 125 bort från Universitetssjukhuset Örebro.

Ekonomi - Integration . Integration kst 172xx TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 3 Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-06-25 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande Plats och tid Kommunkontoret, Torsås kl. 17.00 -17.45 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(5) Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-02 Tanums kommun Protokoll 2 (63) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunstyrelsen 2017-05-31 KS 2017/0033-900 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 11 Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-06-11 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21.30 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 AU § 2:3 Dnr. KS 2015/0024-010 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Arbetsutskottets förslag Att minska bemanningen på kommunens äldreboenden med 80 tjänster kan innebära ohälsa för personalen. 5448 Läkartidningen Nr 48 2001 Volym 98 Nyheter Tema Arbetsmiljö Västerviks politiker ställs till svars Arbetsmiljöiinspektionen i Väs-tervik vill att politikerna ska tala Stöd när förändringarna haglar. Vårdförbundet i Kalmar har tagit fram en speciell checklista som stöd för de förtroendevalda vid verksamhetsförändringar. PROTOKOLL 3(4343) 2010-02-15 KOMMUNFULLMÄKTIGE Justerandes signatur Utdragsbestyrkande KF § 2 Dnr 0038/10 - 212 INFORMATION OM ÖVERSIKTSPLANEN, KF 2010-02-15 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 B Öste t AU § 9:6 Dnr. KS 2015/0024 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsen kontor Arbetsrättssektionen.

Innan arbetsgivaren sedan fattar beslut om hur organisationen ska se ut och hur den ska verka skall denne förhandla med de fackliga organisationerna.